Các đơn vị phối hợp

Thông tư liên tịch 60/TTLT-BTC-BCT-BCA của Bộ tài chính, Bộ công thương và Bộ công an ngày 12/5/2011 quy định về hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị truờng

Cập nhật: 11:34:33 - 06/08/2012

Thông tư mới nhất

Thông tư khác

màn nhựa pvc