Các đơn vị phối hợp

Thông tư số 51/2010/TT-BTC ngày 14/4/2010 của BTC quy định về sửa đổi, bổ sung TT số 59/2008/TT-BTC của BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả.

Cập nhật: 13:33:58 - 19/07/2012

Thông tư mới nhất

Thông tư khác

màn nhựa pvc