Các đơn vị phối hợp

Quyết định số 65/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/10/2010 về Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Cập nhật: 08:22:21 - 19/07/2012

Quyết định mới nhất

Quyết định khác

màn nhựa pvc