Các đơn vị phối hợp

Nghị định 79/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/10/2012 quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, ...; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Cập nhật: 14:06:24 - 09/11/2012

Nghị định mới nhất

Nghị định khác

màn nhựa pvc