Các đơn vị phối hợp

Nghị định 87/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

Cập nhật: 14:11:32 - 09/11/2012

Nghị định mới nhất

Nghị định khác

màn nhựa pvc