Các đơn vị phối hợp

Luật xử lý vi phạm hành chính

Cập nhật: 13:08:06 - 04/09/2012

Luật này quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính.

Download Luật

Bộ luật - Luật mới nhất

Bộ luật - Luật khác

màn nhựa pvc